Tema for foredrag

  • Hverdagsledelse: Om kommunikasjon i ledelse
  • Tøffere tider: Om personalledelse etter finanskrisen.
  • Mobbing i arbeidslivet: Alternative vinklinger.
  • Kvinne i mediene: Erfaringer og råd
  • Livet som gründer er oppskrytt: Om rammebetingelser for gründere
  • By/Land: Arbeidsliv og bo-kvalitet i fremtiden